1.       Regulamin niniejszy określa zasady i warunki korzystania z Newslettera dla Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie.

2.       Usługa bezpłatnego Newslettera w Serwisie internetowym budujmase.pl świadczona jest przez Polskie Wydawnictwo Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 7 lok. 18 na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.       Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług Newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

4.       Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

5.       Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach pojawiających się w Serwisie budujmase.pl poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

6.       Zarejestrowanie się w Serwisie budujmase.pl i wskazanie adresu e-mail przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera, a także otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości wysłanej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usług Newslettera.

7.       Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera tj. rozwiązać umowę o świadczeniu usług Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link dezaktywacyjny “zrezygnuj” znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.

8.       Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje niezwłocznie i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

9.        Polskie Wydawnictwo Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo do:

a)       wysyłania za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail Użytkownika,

b)       czasowego wyłączania usługi Newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),

c)       całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny.

d)       usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.

Szukaj