Podstawowe definicje:

 

1.Regulamin – niniejszy regulamin

2.Administrator serwisu – zarejestrowany użytkownik mający prawo do edytowania wszystkich informacji publikowanych przez użytkowników i zarejestrowanych użytkowników w Serwisie, a także innych informacji dostępnych w Serwisie

3.Serwis – prowadzony pod adresem internetowym https://www.budujmase.pl serwis internetowy służący wymianie informacji w dziedzinie sportu jaką jest kulturystyka

4.Tematyka serwisu – teksty, zdjęcia i filmy publikowane w Serwisie wyłącznie z celach informacyjnych, dotyczące treningów siłowych, odżywiania, stosowania suplementów diety i odżywek i sterydów w kulturystyce

5.Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający z Serwisu

6.Konto – dane użytkownika takiej jak: ksywa, email oraz hasło udostępniane w Serwisie w celu korzystania ze wszystkich funkcji serwisu

7.Użytkownik zarejestrowany – użytkownik Internetu, który utworzył własne konto w Serwisie

8.Artykuły – Teksty udostępniane przez zarejestrowanych użytkowników serwisu dotyczące tematyki serwisu, będące własnością Serwisu

9.Komentarze(opinie) – wypowiedzi użytkowników Serwisu dotyczące artykułów, produktów, postów na forum, filmów i zdjęć.

10.Forum – dział Serwisu, w którym zarejestrowany użytkownik ma prawo zadawania pytań w celu prowadzenia dyskusji związanych z tematyką serwisu

 

Postanowienia ogólne:

 

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników i Zarejestrowanych użytkowników z Serwisu

2.Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową.

3.W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash.

4.Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

5.Korzystanie z Serwisu możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownicy którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu.

6.Serwis nie jest sklepem internetowym i nie prowadzi działalności związanej z handlem jakimikolwiek środkami, produktami czy usługami.

7.Zarejestrowany użytkownik publikujący w Serwisie Artykuł:

a.dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w artykule były zgodne z prawdą

b.deklaruje, iż treści zawarte w artykule są zgodne z polskim prawem

c.przekazuje prawo Administratorom Serwisu do edytowania treści, usuwania fragmentów i całości oraz udostępniania artykułu w ramach Serwisu  

d.deklaruje, że artykuł jest jego autorstwa, a jeśli używa fragmentów artykułów z innych stron zobowiązany jest podać ich źródło

8.W artykułach publikowanych w Serwisie przez zarejestrowanych użytkowników zabrania się:

a.Zamieszczania wypowiedzi/materiałów wulgarnych, obraźliwych, pornograficznych lub jawnie szydzących z jakiegokolwiek sportu/systemu walki/sztuki walki lub zrzeszenia/organizacji/osoby publicznej/osoby prywatnej lub będących w konflikcie z polskim prawem

b.Zachęcania do stosowania substancji/przedmiotów/praktyk szkodliwych dla zdrowia lub będących niezgodnymi z prawem RP

c.Zamieszczania ofert kupna, bądź wskazywania lokalizacji umożliwiającej zakup środków oraz przedmiotów, których posiadanie lub handel jest zakazany prawem RP

d.Rozpowszechniania informacji nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd

e.Zamieszczania reklam (nazw) konkurencyjnych serwisów, jak również serwisów komercyjnych, sklepów i firm

f.Niedopuszczalne jest umieszczanie wypowiedzi bez żadnej wartości merytorycznej – zawierających wyłącznie reklamę.

g.Podawania adresów internetowych (www / e-mail), cenników, informacji o promocjach lub telefonów 

h.Podejmowania jakichkolwiek działań komercyjnych, bez wcześniejszego porozumienia z administracją

i.Zamieszczanie publikacji/materiałów chronionych prawem autorskim

9.W postach na forum publikowanych w dziale Forum w Serwisie obowiązujące te same zasady co do publikowania artykułów (punkt 8) oraz świadomego wywoływania obraźliwych dyskusji dotykających pośrednio lub bezpośrednio osoby publiczne/osoby prywatne/organizacje/zrzeszenia/stowarzyszenia/uczucia etyczne bądź religijne innych zarejestrowanych użytkowników, jak również grożenia, szantażowania, bądź pomawiania innych zarejestrowanych użytkowników jak i innych osób lub instytucji o postępowanie lub właściwości mogące poniżyć je w opinii publicznej czy też narazić na utratę zaufania

10.Komentarze(opinie) użytkowników:

a. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji i redagowania Komentarzy(opinii)

b.Komentarze(opinie) nie mogą:

i.zawierać informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne

ii.zawierać danych osobowych lub teleadresowych

iii.zawierać odnośników do innych serwisów internetowych

iv.zawierać odnośników do informacji zabronionych przez Regulamin

v.zawierać szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania Serwisu, między innymi wirusów i ataków SQL injection

vi.świadomie wprowadzać w błąd

vii.naruszać praw patentowych, autorskich, tajemnic handlowych oraz innych praw własności

11.Serwis zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

12. W Serwisie prezentowane są znaki firmowe i towarowe jedynie w celach informacyjnych i stanowią one własność odpowiednich podmiotów.

13. Dane osobowe Użytkowników Serwisu podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

14. W serwisie istnieje dział o nazwie Sterydy. Wszelkie informacje tam zawarte maja charakter wyłącznie informacyjny i mogą być niezgodne z prawda. Stosowanie sterydów może nieść za sobą poważne problemy zdrowotne, włączając śmierć. Właściciel serwisu w żadnej formie nie zachęca to stosowania środków farmakologicznych jakimi są sterydy i nie odpowiada za ich używanie przez użytkowników serwisu.

15. Jeśli ktokolwiek ma zastrzeżenia do co praw autorskich artykułów dodawanych przez użytkowników – powinien to zgłosić do Administratora poprzez mail: [email protected]

 

Korzystanie z serwisu:

 

1.Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób powodujący przeciążanie łącza.

2.Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową.

3.Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Serwisu bez pisemnej zgody Serwisu.

4.Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w Serwisie.

5.Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Serwisie

6.W przypadku łamania Regulaminu Serwis może zablokować użytkownikowi lub zarejestrowanemu użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia.

7.W przypadku zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu ma on prawo do złożenia reklamacji.

8.Użytkownik powinien złożyć reklamację niezwłocznie po zaistnieniu takiej okoliczności. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej: pocztą elektroniczną na adres [email protected]

9.Serwis rozpatruje reklamację złożoną przez Użytkownika udzielając odpowiedzi w formie pisemnej (takiej samej w jakiej została złożona) nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Serwis.

 

Korzystanie z konta:

 

1.Użytkownik ma prawo korzystać z Konta Użytkownika

2.Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po podaniu na stronach Serwisu e-maila, loginu i hasła.

3.Każde konto należy aktywować poprzez postępowanie zgodnie z instrukcją załączoną w wysłanej wiadomości na podany w czasie rejestracji adres e-mail.

4.Użytkownik aktywując Konta Użytkownika może otrzymywać informację marketingową i handlową na podany adres e-mail.

5.Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć swój adres e-mail z bazy Skapiec.pl poprzez wysłanie e-maila z informacją na adres [email protected] 

 

Postanowienia końcowe:

 

1.We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Brak głosów.
Proszę czekać...

BudujMase.pl

Kulturystyka to nasza pasja! Jaki trening przynosi najlepsze efekty i jaka dieta pomoże Ci osiągnąć upragniony cel? U nas znajdziesz wszystkie informacje niezależnie od tego czy Twoim założeniem jest budowa masy mięśniowej, idealna rzeźba, czy redukcja tkanki tłuszczowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Szukaj